vídeocapsula, càpsula de vídeo, vídeo càpsula? (en audiovisuals)

En català, per fer referència a vídeos informatius breus  s’utilitza tant càpsula de vídeo com videocàpsula. Qualsevol de les dues denominacions està igualment ben formada, i en tots dos casos es tracta de substantius femenins (una càpsula de vídeo o una videocàpsula).

La construcció vídeo càpsula està menys documentada i es podria justificar si s’entén que es una aposició en què s’associa metafòricament un vídeo a una càpsula, de la mateixa manera que s’associa un vagó a un restaurant en l’expressió vagó restaurant. En aquest darrer cas, el nucli gramatical és vídeo i el sintagma, per tant, és masculí (un vídeo càpsula) i pluralitza només pel primer element (uns vídeos càpsula). Aquesta tercera opció denominativa, usada tal com correspondria a una construcció en aposició, no s’ha pogut documentar.

La forma composta videocàpsula té encara un altre significat possible: el que fa referència a les càmeres de vídeo instal·lades dins d’unes càpsules i que serveixen per fer endoscòpies.

 • Escriu un comentari

  Els camps obligatoris estan marcats *


  (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.
  (2) La finalitat del tractament és dur a terme la gestió de consultes lingüístiques i terminològiques.
  (3) La base jurídica del tractament és el compliment d´una missió realitzada en interès públic.
  (4) Els destinataris de les dades són la mateixa universitat i, si n´hi ha, els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
  (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, en determinades circumstàncies.
  (6) També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats a Politica privacitat.