Sound Flow? (en doblatge)

D’acord amb la informació recollida en fonts diverses, el terme sound flow fa referència al que s’explica en aquest fragment del Manual de postproducción de audio: on també es fa una proposta per al castellà (encabalgamiento):

La técnica del sound flow (encabalgamiento) Ver siempre y en todo momento a los personajes que hablan puede resultar monótono y para evitarlo se recurre al sound flow o encabalgamiento. Esta técnica consiste en mostrar un diálogo, o parte del mismo, sobre una imagen que no corresponde a quien la pronuncia. Por ejemplo, mientras contemplamos el final de una secuencia ya escuchamos la voz del personaje que interviene en la siguiente. De forma inversa, la voz de un personaje puede prolongarse, a veces, hasta el primer plano de la posterior secuencia. La técnica del sound flow, denominada en algunos sistemas de edición audio split , también se aplica a personajes que conversan entre sí: el final de un parlamento lo escuchamos sobre la imagen del interlocutor favoreciendo la fluidez de su réplica. En ocasiones es más interesante captar la reacción del que escucha que mantener el plano de imagen de la persona que habla.

Aquesta mateixa proposta per al castellà es troba en altres textos i, fins i tot, llibres.

En català es podria adaptar de la mateixa manera, encavalcament, encara que per ara no es troba documentada en cap text. En tot cas, la primera vegada que apareix en un text, convindrà posar entre parèntesis la forma manllevada.

 

 • Escriu un comentari

  Els camps obligatoris estan marcats *


  (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.
  (2) La finalitat del tractament és dur a terme la gestió de consultes lingüístiques i terminològiques.
  (3) La base jurídica del tractament és el compliment d´una missió realitzada en interès públic.
  (4) Els destinataris de les dades són la mateixa universitat i, si n´hi ha, els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
  (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, en determinades circumstàncies.
  (6) També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats a Politica privacitat.