relacions humano-animals? (en filosofia)

La forma humano-animal és un calc de l’anglès human-animal relationship que trobem documentada a bastament. En aquest tipus de contextos (llibres de filosofia), en castellà la forma més freqüent és relación entre humanos y animales, i altres variants. En català, tot i que no s’han trobat títols similars en el cap de la filosofia, convé usar la mateixa solució i evitar el calc sintàctic de l’anglès.

 • Escriu un comentari

  Els camps obligatoris estan marcats *


  (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.
  (2) La finalitat del tractament és dur a terme la gestió de consultes lingüístiques i terminològiques.
  (3) La base jurídica del tractament és el compliment d´una missió realitzada en interès públic.
  (4) Els destinataris de les dades són la mateixa universitat i, si n´hi ha, els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
  (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, en determinades circumstàncies.
  (6) També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats a Politica privacitat.