prospect theory?

Aquest terme fa referència a una teoria formulada per Daniel Kahneman i Amos Tversky que va suposar un gran canvi en la manera d’entendre com els individus prenen decisions i interpreten el risc. Segons la Wikipedia el nom té aquesta justificació: «In the original formulation of the theory, the term prospect referred to the predictable results of a lottery. However, the prospect theory can also be applied to the prediction of other forms of behaviors and decisions». 

Aquest terme està poc documentat en textos en català. En textos en castellà, en canvi, apareix recollit amb molts noms diferents (indiquem amb un asterisc els que ens semblen incorrectes d’acord amb el que es pretén expressar): teoría de la prospección, teoría prospectiva, teoría de las perspectivas, teoría de las expectativas, *teoría de la prospectiva, *teoría de la perspectiva, *teoría del prospecto, etc.

Restrigint la cerca al Google Acadèmic, trobem que la denominació clarament predominant en castellà és teoría prospectiva, seguida a molta distància per teoría de las perspectivas. Així, doncs, podem concloure que, en l’àmbit acadèmic, la denominació castellana més usada com a equivalent de prospect theory és teoría prospectiva. En català, a falta de cap altre element de judici, es podria optar per la mateixa solució (teoria prospectiva).

 • Escriu un comentari

  Els camps obligatoris estan marcats *


  (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.
  (2) La finalitat del tractament és dur a terme la gestió de consultes lingüístiques i terminològiques.
  (3) La base jurídica del tractament és el compliment d´una missió realitzada en interès públic.
  (4) Els destinataris de les dades són la mateixa universitat i, si n´hi ha, els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
  (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, en determinades circumstàncies.
  (6) També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats a Politica privacitat.