platycosm, platicosme, platicosmos?

El terme anglès platycosm està format per la forma prefixada platy– (del grec platys ‘pla’, ‘ample’) i la forma sufixada –cosm (del grec kosmos). La forma prefixada correspon al català plati-, que trobem en mots com platicèfal, platihelmint, etc.  La forma sufixada –cosm correspon al català –cosmos, que trobem en microcosmos (microcosm en anglès).

A més del terme platycosm, s’han trobat, en anglès, altres termes que s’hi relacionen conceptualment i que estan construïts de la mateixa manera: torocosm, didicosm, tricosm, tetracosm, hexacosm, helicosm, amphicosm, amphidicosm, etc. Cap d’aquests termes s’ha documentat en textos en català (tampoc en altres llengües properes com el castellà o el francès), però tot fa pensar que s’haurien de construir com microcosmos: platicosmos, didicosmos, tetracosmos, etc. Òbviament, i tal com passa amb cosmos o microcosmos, es tracta de paraules invariables pel que fa al nombre; només l’article o altres elements gramaticals ens indiquen si es tracta del singular o el plural: un microcosmos, uns microcosmos. El mateix passa amb altres mots amb terminació –os àtona, com ara un/uns albatros, un/uns termos, un/uns roibos.

 • Escriu un comentari

  Els camps obligatoris estan marcats *


  (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.
  (2) La finalitat del tractament és dur a terme la gestió de consultes lingüístiques i terminològiques.
  (3) La base jurídica del tractament és el compliment d´una missió realitzada en interès públic.
  (4) Els destinataris de les dades són la mateixa universitat i, si n´hi ha, els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
  (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, en determinades circumstàncies.
  (6) També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats a Politica privacitat.