muntatge de comunitats? (en biologia evolutiva)

El terme anglès corresponent a aquest concepte és, d’acord amb la documentació trobada, assembly of communities. El mot anglès assembly pot correspondre al català muntatge en alguns contextos, com en instal·lacions o processos de fabricació; en d’altres, pot correspondre a assemblatge, com en biologia molecular. En el cas de la biologia evolutiva i en relació amb la formació de comunitats, en català es documenten les expressions assemblatge de comunitats i muntatge de comunitats, però totes dues amb poques ocurrències; en castellà la forma clarament majoritària és ensamblaje de comunidades. En altres llengües, com el francès i el portuguès, la traducció de l’anglès assembly presenta menys vacil·lacions i, per tant, s’opta per la forma més freqüent o (única) en cada llengua; així, en portuguès tenim montagem de comunidades i en francès assemblage de communautés. El català i el castellà, en canvi, són més vacil·lants en l’ús de muntatge i assemblatge (o montaje i ensamblaje) i cal decidir si en biologia evolutiva el cas de les comunitats s’assimila a la biologia molecular (i, per tant, s’usa assemblatge) o a les instal·lacions, processos de fabricació o altres (i, per tant, es parla de muntatge).

 

 

 

 • Escriu un comentari

  Els camps obligatoris estan marcats *


  (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.
  (2) La finalitat del tractament és dur a terme la gestió de consultes lingüístiques i terminològiques.
  (3) La base jurídica del tractament és el compliment d´una missió realitzada en interès públic.
  (4) Els destinataris de les dades són la mateixa universitat i, si n´hi ha, els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
  (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, en determinades circumstàncies.
  (6) També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats a Politica privacitat.