instal·lacions a mar i instal·lacions en terra

La combinació de preposicions que es veu en “instal·lacions a mar i en terra” es troba en altres documents per referir-se a les instal·lacions d’aqüicultura. Cal tenir present que les instal·lacions a mar fan referència a gàbies i les instal·lacions en terra, a piscines.

L’ús de les preposicions a o en davant dels susbtantius mar i terra és força vacil·lant. S’ha fet un cerca dins les definicions i exemples del DIEC2 i s’ha constatat que les expressions més freqüents són amb preposició en: en terra i en mar (més que no pas a terra, que només apareix en alguns exemples, però en cap definició, i a mar, que no apareix mai, ni en definicions ni en exemples). En una entrada, fins i tot trobem totes dues expressions alhora: prester Massa d’aire animada d’un ràpid moviment giratori, que abrasa en terra o que genera una mànega en mar.

Fent una cerca similar dins les definicions del Cercaterm, s’obtenen resultats similars. Alguns exemples:

 • derelicte Nau o part d’una nau abandonada en mar, que teòricament és propietat de l’assegurador que ha indemnitzat el naufragi.
 • senya Punt descollant de la terra, que els pescadors prenen com a punt d’orientació quan es troben en mar per saber on són.
 • desembarcar Posar en terra alguna persona o alguna cosa traient-la de la nau o la barca on anava embarcada.
 • ictioturisme Conjunt d’activitats pròpies del turisme pesquer que tenen lloc en terra.

Si prenem com a referència els usos més freqüents d’aquestes dues fonts de referència, es podria optar per instal·lacions en mar i instal·lacions en terra.

 

 

 

 

 • Escriu un comentari

  Els camps obligatoris estan marcats *


  (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.
  (2) La finalitat del tractament és dur a terme la gestió de consultes lingüístiques i terminològiques.
  (3) La base jurídica del tractament és el compliment d´una missió realitzada en interès públic.
  (4) Els destinataris de les dades són la mateixa universitat i, si n´hi ha, els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
  (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, en determinades circumstàncies.
  (6) També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats a Politica privacitat.