estrabologia o estrabismologia?

El formant estrabo– prové del strabós, que significa ‘guerxo’, ‘estràbic’. Sobre aquesta base hi ha formades paraules com estrabòmetre (aparell emprat per a apreciar i mesurar l’angle d’estrabisme) i estrabometria; estrabòtom (instrument quirúrgic emprat per a fer una estrabotomia) i estrabotomia. La paraula catalana estrabisme també està formada sobre l’arrel strabos, però prové del grec strabismós ‘que mira guerxo’. Probablement això explica que hi hagi dues denominacions per a la ciència que estudia aquest fenomen: estrabismologia (formada sobre el mot grec strabismós) i estrabologia (formada sobre l’arrel grega strabós). La primera es documenta al Diccionari enciclopèdic de medicina; la segona no apareix als diccionaris catalans, però apareix en moltes publicacions, més que no pas la primera forma.

En altres llengües, com l’anglès o el castellà, trobem que s’usen indistintament totes dues sèries, la basada sobre strabós i la basada sobre strabismós:

anglès: strabismology, strabismologist, strabismological, strabology, strabologist, strabological

castellà: estrabología, estrabólogo, estrabológico, estrabismología, estrabismólogo, estrabismológico

Atès que totes dues sèries s’han de considerar ben formades des d’un punt de vista lingüístic i atès que les dades mostren que els especialistes les usen indistintament en diverses llengües, cal considerar-les formes sinònimes igualment correctes.

 • Escriu un comentari

  Els camps obligatoris estan marcats *


  (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.
  (2) La finalitat del tractament és dur a terme la gestió de consultes lingüístiques i terminològiques.
  (3) La base jurídica del tractament és el compliment d´una missió realitzada en interès públic.
  (4) Els destinataris de les dades són la mateixa universitat i, si n´hi ha, els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
  (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, en determinades circumstàncies.
  (6) També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats a Politica privacitat.