acusmàtica, acusmatitzat i so acusmàtic, són correctes? (en audiovisuals)

Aquests termes procedeixen del grec akousmatikós, que s’aplicava als deixebles de Pitàgores que escoltaven les lliçons darrere d’una cortina, sense poder veure qui parlava. D’aquí que aquest adjectiu s’apliqui al so que no té una causa visualment identificable. Posteriorment, aquest mot també s’ha aplicat a l’anomenada música acusmàtica, que s’escolta a través d’altaveus sense que es pugui veure què la produeix.

La forma substantiva acusmàtica i el derivat verbal acusmatitzar no estan recollides en els diccionaris, però es troben en textos especialitzats relacionats amb la música i el tractament del so. Des d’un punt de vista lingüístic, són termes ben formats.

 

 • Escriu un comentari

  Els camps obligatoris estan marcats *


  (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.
  (2) La finalitat del tractament és dur a terme la gestió de consultes lingüístiques i terminològiques.
  (3) La base jurídica del tractament és el compliment d´una missió realitzada en interès públic.
  (4) Els destinataris de les dades són la mateixa universitat i, si n´hi ha, els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
  (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, en determinades circumstàncies.
  (6) També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats a Politica privacitat.