Abreviatures sistema APA: editor -a, traductor -a, coordinador -a, director -a, guionista, presentador -a, compositor -a

Pel que fa a l’ús de les abreviatures, cal tenir en compte les següents considercions:

1. El tractament (desenvolupat o abreujat) dels rols diversos en la creació de les diverses obres hauria de ser coherent en tot el text, independentment de l’àmbit (audiovisual o editorial). Així, per exemple, si s’abreugen els rols d’editor, traductor o coordinador, també cal abreujar els de director, guionista, presentador o compositor, entre d’altres.

2. Hi ha abreviacions ja fixades i amb una certa tradició (que es pot documentar al llibre d’estil de la Universitat de Barcelona o a l’Optimot, entre d’altres) i regles per crear abreviacions noves, quan no disposem de formes gaire esteses (també es poden consultar al llibre d’estil de la UB).

3. En el cas dels rols de la consulta, proposem les abreviacions següents:

editor, editora, editors, editores > ed.
traductor, traductora, traductors, traductores > trad.
coordinador, coordinadora, coordinadors, coordinadores > coord.
director, directora, directors, directores > dir.
guionista, guionistes > guion.
presentador, presentadora, presentadors, presentadores > present.
compositor, compositora, compositors, compositores > comp.

Aquestes abreviatures es refereixen a totes les formes de la paraula (masculí singular, femení singular, masculí plural i femení plural), atès que estan formades únicament a patir de l’inici de la paraula i no contenen cap lletra final que ens obligui a desplegar formes (com passa, en canvi, amb doctor i doctora > dr. i dra., per exemple, que contenen la part final de la paraula).

 

 • Escriu un comentari

  Els camps obligatoris estan marcats *


  (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.
  (2) La finalitat del tractament és dur a terme la gestió de consultes lingüístiques i terminològiques.
  (3) La base jurídica del tractament és el compliment d´una missió realitzada en interès públic.
  (4) Els destinataris de les dades són la mateixa universitat i, si n´hi ha, els encarregats del tractament. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal.
  (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, i sol·licitar-ne la limitació del tractament, en determinades circumstàncies.
  (6) També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats a Politica privacitat.